Novinky

14
Prosinec
2017

Daň z nabytí nemovitých věcí

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 548

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, s účinností od 1. listopadu 2016

Čtěte více... Komentáře: 2

14
Prosinec
2017

První kroky podnikatele k evidování tržeb

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 539

Zákon o evidenci tržeb již nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. V tomto článku si tedy již můžeme nastínit první kroky, které je třeba ve vztahu k daňové správě udělat, aby dotčení podnikatelé mohli začít evidovat první tržby.

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Chystané změny ve zdanění zaměstnanců od roku 2017

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 620

Pokud projde návrh zákona Ministerstva financí, můžeme od 1. 1. 2017 čekat změny ve zdanění zaměstnanců. Kromě změn u srážkové daně můžeme očekávat také novinky v odbytném z doplňkového penzijního spoření či u slev na dani a daňového zvýhodnění.

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Změny v zákoně o DPH od 1. 5. 2016

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 454

V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, což je doprovodný zákon k zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, bylo s účinností od 1. 5. 2016 novelizováno ustanovení § 101a zákona o DPH týkající se elektronické formy podání, jakožto další, související paragrafy zákona o DPH.

 

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Novela zákona o zaměstnanosti od 1. 10. 2015

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 936

Novela zákona o zaměstnanosti zavádí od 1. října 2015 příspěvek zaměstnavatelům na mzdy v době částečné nezaměstnanosti, aby se vyhnuli propouštění. Dále mění také třeba pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Přenesená daňová povinnost od 1.1.2016

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 4467

Přenesení daňové povinnosti není stále úplně zažitou oblastí. Okruh dotčených plnění se pořád rozšiřuje a objevují se nevyjasněné problémy, se kterými musíme bojovat.

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 1148

Novela zákona o účetnictví, která začne platit od 1. 1. 2016, přinese řadu podstatných změn pro účetní jednotky. Jednou z nich bude také znovuzavedení jednoduchého účetnictví. Kdo jej bude moci využívat?

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Změna plateb zdravotního pojištění od 01.01.2016

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 762

Od 1. ledna 2016 se opět mění výše plateb zdravotního pojištění.

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Změna u plátců DPH od 01.01.2016

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 793

Od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, a to výhradně elektronickou formou. Kdy je nutné učinit první podání a jakým způsobem jej můžete odeslat?

Čtěte více... Komentáře: 2

14
Prosinec
2017

PROTOKOL KE SMLOUVĚ O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ MEZI ČR A ŠVÝCARSKEM

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 2117

V první řadě se jedná o změny výše maximálního vyměřovacího základu veřejnoprávního pojistného, druhá část je zaměřena na nový Protokol upravující smlouvu o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Švýcarskem.

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

SENÁT SCHVÁLIL ZÁKONNÁ OPATŘENÍ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 1346

SENÁT SCHVÁLIL ZÁKONNÁ OPATŘENÍ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Čtěte více... Komentáře: 6

14
Prosinec
2017

SENÁT ZAMÍTL NÁVRHY ZÁKONŮ

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 891

SENÁT ZAMÍTL NÁVRHY ZÁKONŮ SOUVISEJÍCÍCH S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

RUČENÍ ZA NEUHRAZENOU DPH

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 1325

Ručení za nehrazenou DPH - nově až od roku 2014

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Daňové aktuality

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 3086

Růst minimální mzdy


S účinností od 1. srpna 2013 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 8.000,- Kč na 8.500,- Kč. Z pohledu zaměstnavatele se zvýšení minimální mzdy projeví ve zvýšených nákladech za své zaměstnance, kterým je vyplácena minimální mzda a dále zejména ve vztahu k provádění doplatků do minima zaměstnanců, při odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů a při odvodu pojistného za období neomluvené absence.

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Novely zákona

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1683

NOVELA ZÁKONA O DPH, ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A ENERGETICKÝCH DANÍCH V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Novinky v oblasti DPH

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1530

Novely zákona o DPH


Dne 15. 5. 2013 byl Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení schválen vládní návrh změny zákona v souvislosti s rekodifikací soukromého práva EU. Dalším krokem bude jeho projednání rozpočtovým výborem ve zkrácené lhůtě a jeho postoupení Poslanecké sněmovně do druhého čtení.

Čtěte více... Komentáře: 2

14
Prosinec
2017

DAŇOVÉ ÚLEVY PRO POVODNÍ POSTIŽENÉ SUBJEKTY

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1345

V souvislosti s ničivými povodněmi, které zasáhly území ČR v červnu letošního roku, ministr financí využil své pravomoci prominout daň z důvodu této mimořádné živelné události.

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

PŘÍLEŽITOST K ZEFEKTIVNĚNÍ FAKTURACE - NOVÁ PRAVIDLA V ZÁKONĚ O DPH

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1724

V souvislosti s novelou DPH pro rok 2013 vešla v platnost i nová pravidla pro fakturaci.

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

KYPR

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1369

Představitelé kyperské vlády a centrální banky připravili nový plán restrukturalizace bankovního systému, jenž byl podmínkou pro získání finanční pomoci ve výši 10 mld. EUR od Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu a ECB.
Tato opatření mají vést k radikálnímu zeštíhlení bankovního sektoru, jehož podíl na celkovém HDP země vysoce převyšuje evropský průměr.

Čtěte více... Komentáře: 5

14
Prosinec
2017

RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – ODKLAD RUČENÍ U PLATEB NA NEZVEŘEJNĚNÉ BANKOVNÍ ÚČTY

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2080

Generální finanční ředitelství vydalo na svých webových stránkách informaci týkající se uplatňování ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“).

Čtěte více... Komentáře: 2

14
Prosinec
2017

Změny v paušálu rok 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1529

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

DPH rok 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2200

Změny v DPH rok 2013

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Změny personalistika a mzdy rok 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1773

Shrnutí změn v oblasti personalistiky a mezd pro rok 2013

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Cestovní náhrady

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1845

CESTOVNÍ NÁHRADY – ZMĚNY SAZEB TUZEMSKÉHO A ZAHRANIČNÍHO STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1.1.2013

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Novela zákona o DPH platná od 01.01.2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2657

PREZIDENT  PODEPSAL DAŇOVÝ BALÍČEK A TECHNICKOU NOVELU ZÁKONA O DPH

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

DŮCHODOVÁ REFORMA – DOPADY DO DANĚ

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1789

Důchodová reforma - dopady do daně

Čtěte více... Komentáře: 3

14
Prosinec
2017

ZMĚNY V OBLASTI SPRÁVY DANÍ OD 1. 1. 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1730

ZMĚNY V OBLASTI SPRÁVY DANÍ OD 1. 1. 2013

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

ZMĚNY V ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVĚ OD 1.1.2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1642

ZMĚNY V ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVĚ OD 1.1.2013

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Vývoj DPH

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1491

Možný scénář schválení daňových změn :
 

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

DAŇOVÝ BALÍČEK PŘIJAT POSLANECKOU SNĚMOVNOU

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1978

Dne 7. 11. byl v Poslanecké sněmovně přijat návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, tzv. „daňový, resp. konsolidační balíček“. Pro balíček hlasovalo 101 poslanců, proti 93.

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Dohadné položky na bonusy

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2774

JUDIKÁT NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU ČR VE VĚCI DOHADNÝCH POLOŽEK NA BONUSY Z HLEDISKA DAŇOVÉHO

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

NOVELA ZÁKONA O DPH PRO ROK 2013 SCHVÁLENA

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 4841

Novela zákona o DPH pro rok 2013 byla dne 26. 9. 2012 ve třetím čtení schválena Poslaneckou sněmovnou a postoupena k dalšímu projednání Senátu. Dalším krokem je podpis prezidenta republiky a zveřejnění novely ve Sbírce zákonů (obojí se momentálně jeví jako pravděpodobné). 

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Hlasování o vládním protischodkovém balíčku

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1622

HLASOVÁNÍ O VLÁDNÍM PROTISCHODKOVÉM BALÍČKU- DOPAD NA DAŇOVOU LEGISLATIVU V PŘÍŠTÍM ROCE

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Platby v obchodních transakcích

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1524

PLATBY V OBCHODNÍCH TRANSAKCÍCH

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Zatřídění stavebních prací

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2544

ZATŘÍDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DO KLASIFIKACE CZ–CPA -
NOVÁ INFORMACE GFŘ POTVRZUJE V MINULOSTI UPLATNĚNÝ DPH REŽIM

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Správa portfolia cenných papírů

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1675

SPRÁVA PORTFOLIA CENNÝCH PAPÍRŮ NEPODLÉHÁ OSVOBOZENÍ OD
DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY, judikoval soudní dvůr EU.

Čtěte více... Komentáře: 3

14
Prosinec
2017

Novela zákona o DPH pro rok 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 7880

Přehled nejdůležitějších informací k rozsáhlému návrhu novely zákona o DPH pro rok 2013, kterou aktuálně Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení. Lze očekávat, že v rámci legislativního procesu dozná text ještě dílčích změn, přesto považujeme za důležité již nyní upozornit na hlavní změny v oblasti DPH, které lze od roku 2013 předpokládat.

Čtěte více... Komentáře: 0

14
Prosinec
2017

Vládní reforma v oblasti daní pro rok 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 7346

Koncem května vláda schválila návrh novely některých daňových a pojistných zákonů (tzv. protischodkový balíček). Jeho proklamovaným cílem má být snížení schodku státního rozpočtu zvýšením jeho příjmové stránky. Namísto úspor tedy vláda předložila sérii opatření zvyšujících zejména daňové zatížení. Níže uvádíme přehled hlavních daňových změn.

Čtěte více... Komentáře: 0

Přihlášení