Novinky

01
Březen
2023

Změny v DPH 2023

Přidáno: 1. 3. 2023 14:55:25 Počet shlédnutí: 185

Nejvýznamnější novinkou s účinností od 1. 1. 2023 je zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce DPH dle § 6 zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH") na částku 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Novela umožňuje zrušení plátcovství u plátců s obratem pod 2 000 000 Kč.

Čtěte více...

04
Září
2022

Cestovní náhrady

Přidáno: 4. 9. 2022 23:52:45 Počet shlédnutí: 396

Čtěte více...

30
Březen
2021

Chyby v DPFO

Přidáno: 30. 3. 2021 14:15:06 Počet shlédnutí: 831

Čtěte více...

30
Březen
2021

Termíny daňových přiznání za rok 2020

Přidáno: 30. 3. 2021 14:11:37 Počet shlédnutí: 631

Čtěte více...

07
Prosinec
2020

Paušální daň

Přidáno: 7. 12. 2020 15:52:38 Počet shlédnutí: 822

Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021.

Čtěte více...

30
Listopad
2020

Poslanci schválili daňový balíček na rok 2021

Přidáno: 30. 11. 2020 15:47:50 Počet shlédnutí: 674

Čtěte více...

26
Listopad
2020

Paušální daň

Přidáno: 26. 11. 2020 15:37:48 Počet shlédnutí: 743

Čtěte více...

15
Říjen
2019

Změny DPH 4/2019

Přidáno: 15. 10. 2019 09:52:20 Počet shlédnutí: 952

Čtěte více...

15
Říjen
2019

Změny v nemocenském pojištění

Přidáno: 15. 10. 2019 09:46:07 Počet shlédnutí: 955

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Daň z nabytí nemovitých věcí

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 1814

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, s účinností od 1. listopadu 2016

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

První kroky podnikatele k evidování tržeb

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 1535

Zákon o evidenci tržeb již nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. V tomto článku si tedy již můžeme nastínit první kroky, které je třeba ve vztahu k daňové správě udělat, aby dotčení podnikatelé mohli začít evidovat první tržby.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Chystané změny ve zdanění zaměstnanců od roku 2017

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 1861

Pokud projde návrh zákona Ministerstva financí, můžeme od 1. 1. 2017 čekat změny ve zdanění zaměstnanců. Kromě změn u srážkové daně můžeme očekávat také novinky v odbytném z doplňkového penzijního spoření či u slev na dani a daňového zvýhodnění.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Změny v zákoně o DPH od 1. 5. 2016

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 1422

V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, což je doprovodný zákon k zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, bylo s účinností od 1. 5. 2016 novelizováno ustanovení § 101a zákona o DPH týkající se elektronické formy podání, jakožto další, související paragrafy zákona o DPH.

 

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Novela zákona o zaměstnanosti od 1. 10. 2015

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 2046

Novela zákona o zaměstnanosti zavádí od 1. října 2015 příspěvek zaměstnavatelům na mzdy v době částečné nezaměstnanosti, aby se vyhnuli propouštění. Dále mění také třeba pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Přenesená daňová povinnost od 1.1.2016

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 5725

Přenesení daňové povinnosti není stále úplně zažitou oblastí. Okruh dotčených plnění se pořád rozšiřuje a objevují se nevyjasněné problémy, se kterými musíme bojovat.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 2248

Novela zákona o účetnictví, která začne platit od 1. 1. 2016, přinese řadu podstatných změn pro účetní jednotky. Jednou z nich bude také znovuzavedení jednoduchého účetnictví. Kdo jej bude moci využívat?

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Změna plateb zdravotního pojištění od 01.01.2016

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 1819

Od 1. ledna 2016 se opět mění výše plateb zdravotního pojištění.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Změna u plátců DPH od 01.01.2016

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 1775

Od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, a to výhradně elektronickou formou. Kdy je nutné učinit první podání a jakým způsobem jej můžete odeslat?

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

PROTOKOL KE SMLOUVĚ O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ MEZI ČR A ŠVÝCARSKEM

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 3271

V první řadě se jedná o změny výše maximálního vyměřovacího základu veřejnoprávního pojistného, druhá část je zaměřena na nový Protokol upravující smlouvu o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Švýcarskem.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

SENÁT SCHVÁLIL ZÁKONNÁ OPATŘENÍ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 2329

SENÁT SCHVÁLIL ZÁKONNÁ OPATŘENÍ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

SENÁT ZAMÍTL NÁVRHY ZÁKONŮ

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 1834

SENÁT ZAMÍTL NÁVRHY ZÁKONŮ SOUVISEJÍCÍCH S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

RUČENÍ ZA NEUHRAZENOU DPH

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 2360

Ručení za nehrazenou DPH - nově až od roku 2014

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Daňové aktuality

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 4358

Růst minimální mzdy


S účinností od 1. srpna 2013 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 8.000,- Kč na 8.500,- Kč. Z pohledu zaměstnavatele se zvýšení minimální mzdy projeví ve zvýšených nákladech za své zaměstnance, kterým je vyplácena minimální mzda a dále zejména ve vztahu k provádění doplatků do minima zaměstnanců, při odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů a při odvodu pojistného za období neomluvené absence.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Novely zákona

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2744

NOVELA ZÁKONA O DPH, ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A ENERGETICKÝCH DANÍCH V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Novinky v oblasti DPH

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2504

Novely zákona o DPH


Dne 15. 5. 2013 byl Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení schválen vládní návrh změny zákona v souvislosti s rekodifikací soukromého práva EU. Dalším krokem bude jeho projednání rozpočtovým výborem ve zkrácené lhůtě a jeho postoupení Poslanecké sněmovně do druhého čtení.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

DAŇOVÉ ÚLEVY PRO POVODNÍ POSTIŽENÉ SUBJEKTY

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2537

V souvislosti s ničivými povodněmi, které zasáhly území ČR v červnu letošního roku, ministr financí využil své pravomoci prominout daň z důvodu této mimořádné živelné události.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

PŘÍLEŽITOST K ZEFEKTIVNĚNÍ FAKTURACE - NOVÁ PRAVIDLA V ZÁKONĚ O DPH

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2716

V souvislosti s novelou DPH pro rok 2013 vešla v platnost i nová pravidla pro fakturaci.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

KYPR

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2620

Představitelé kyperské vlády a centrální banky připravili nový plán restrukturalizace bankovního systému, jenž byl podmínkou pro získání finanční pomoci ve výši 10 mld. EUR od Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu a ECB.
Tato opatření mají vést k radikálnímu zeštíhlení bankovního sektoru, jehož podíl na celkovém HDP země vysoce převyšuje evropský průměr.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – ODKLAD RUČENÍ U PLATEB NA NEZVEŘEJNĚNÉ BANKOVNÍ ÚČTY

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 3038

Generální finanční ředitelství vydalo na svých webových stránkách informaci týkající se uplatňování ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“).

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Změny v paušálu rok 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2508

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

DPH rok 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 3608

Změny v DPH rok 2013

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Změny personalistika a mzdy rok 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2819

Shrnutí změn v oblasti personalistiky a mezd pro rok 2013

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Cestovní náhrady

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 3166

CESTOVNÍ NÁHRADY – ZMĚNY SAZEB TUZEMSKÉHO A ZAHRANIČNÍHO STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1.1.2013

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Novela zákona o DPH platná od 01.01.2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 3932

PREZIDENT  PODEPSAL DAŇOVÝ BALÍČEK A TECHNICKOU NOVELU ZÁKONA O DPH

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

ZMĚNY V OBLASTI SPRÁVY DANÍ OD 1. 1. 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2703

ZMĚNY V OBLASTI SPRÁVY DANÍ OD 1. 1. 2013

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

ZMĚNY V ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVĚ OD 1.1.2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2571

ZMĚNY V ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVĚ OD 1.1.2013

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Vývoj DPH

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2444

Možný scénář schválení daňových změn :
 

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

DAŇOVÝ BALÍČEK PŘIJAT POSLANECKOU SNĚMOVNOU

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 3283

Dne 7. 11. byl v Poslanecké sněmovně přijat návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, tzv. „daňový, resp. konsolidační balíček“. Pro balíček hlasovalo 101 poslanců, proti 93.

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Dohadné položky na bonusy

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 4693

JUDIKÁT NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU ČR VE VĚCI DOHADNÝCH POLOŽEK NA BONUSY Z HLEDISKA DAŇOVÉHO

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

NOVELA ZÁKONA O DPH PRO ROK 2013 SCHVÁLENA

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 5950

Novela zákona o DPH pro rok 2013 byla dne 26. 9. 2012 ve třetím čtení schválena Poslaneckou sněmovnou a postoupena k dalšímu projednání Senátu. Dalším krokem je podpis prezidenta republiky a zveřejnění novely ve Sbírce zákonů (obojí se momentálně jeví jako pravděpodobné). 

Čtěte více...

14
Prosinec
2017

Zatřídění stavebních prací

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 3707

ZATŘÍDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DO KLASIFIKACE CZ–CPA -
NOVÁ INFORMACE GFŘ POTVRZUJE V MINULOSTI UPLATNĚNÝ DPH REŽIM

Čtěte více...

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení