Zpět

RUČENÍ ZA NEUHRAZENOU DPH

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:29 Počet shlédnutí: 1830

14 Prosinec 2017

Ručení za nehrazenou DPH - nově až od roku 2014

Generální finanční ředitelství vydalo dne 11. 9. 2013 další Informaci týkající se ručení příjemce
zdanitelného plnění za neuhrazenou daň podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH,
tj. v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za neuhrazenou DPH, pokud je úplata za
zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je
účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn.
Na základě této Informace se praktická aplikace ručení ve výše uvedeném případě posouvá
z původně plánovaného termínu 1. 10. 2013 až na počátek roku 2014. Správce daně tak začne
vyzývat ručitele k úhradě daňového nedoplatku až od 1. 1. 2014.

Přihlášení