Zpět

Chyby v DPFO

Přidáno: 30. 3. 2021 14:15:06 Počet shlédnutí: 147

30 Březen 2021

Omyly a nejasnosti v přiznáních k DPFO:


Souhrn omylů a nejasností, které se vyskytují u poplatníků podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020:

- přeplatky na dani se budou vracet až od 2.4.2021,
- poplatníci přihlášení od roku 2021 k paušální dani musí za rok 2020 podat přiznání,
- sankce v případě pozdně podaných přiznání se počítají od původních termínů,
  sleva na poplatníka se nekrátí,
- přiznání musí být podepsáno, žádost o vrácení přeplatku musí být také podepsána,
- plná moc daňovému poradci stačí odevzdat spolu s přiznáním,
  pozor na daňový režim covidových podpor.

Přihlášení