Zpět

Novinky v oblasti DPH

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2476

14 Prosinec 2017

Novely zákona o DPH


Dne 15. 5. 2013 byl Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení schválen vládní návrh změny zákona v souvislosti s rekodifikací soukromého práva EU. Dalším krokem bude jeho projednání rozpočtovým výborem ve zkrácené lhůtě a jeho postoupení Poslanecké sněmovně do druhého čtení.

Části návrhu, které zasahují do oblasti DPH, jsou uvedeny níže.


1. Novela v souvislosti s novým Občanským zákoníkem


V souvislosti s novým Občanským zákoníkem je součástí rozsáhlého vládního návrhu zákona o změně daňových zákonů (sněmovní tisk č. 1004) též novela zákonao DPH. Cílem novely nejsou věcné změny v oblasti DPH, nýbrž promítnutí nových institutů soukromého práva
a některých dalších legislativních a právních změn (např. pojem Evropské unie namísto Evropského
společenství) do zákona o DPH.

Hlavní změny spočívají ve vymezení zboží a zejména nemovitostí, které by měly být nově pro účely DPH považovány za zboží, přičemž zahrnují též nový institut práva stavby. Novinkou jsou rovněž právní fikce považující svěřenecký fond a organizační složku státu za samostatné právnické osoby a v návaznosti na změny v daňovém řádu u institutu dědění též nová koncepce
právního nástupnictví v případě úmrtí plátce. Další změny pak vyplývají z nově použité terminologie v Občanském zákoníku, kdy např. namísto pojmu „podnik“ je zaveden pojem „obchodní závod“, místo pojmu „obchodních společností a družstev“ pojem „obchodní korporace“, či místo pojmu „sdružení“ pojem „společnost“.


Účinnost těchto změn je vázána na nový Občanský zákoník, a tudíž je stanovena k 1. lednu 2014.

 


2. Novela v oblasti ručení
 

V návaznosti na odklad vzniku ručení příjemce v případě bezhotovostních plateb na nezveřejněný
bankovní účet poskytovatele zdanitelného plnění (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH a informace Generálního finančního ředitelství posouvající praktickou aplikaci ustanovení až od 1. října 2013) je součástí novely daňových zákonů v souvislosti s novým Občanským
zákoníkem též zákonné zúžení ručení v daném případě.


Ručení příjemce by dle návrhu nastalo pouze v případě, kdy výše celkové úplaty za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky dle zákona o omezení plateb v hotovosti, tj. aktuálně při překročení částky 700.000 Kč. Vznik ručení by byl vázán: 1. k celkové výši úplaty a 2. k aspoň částečné její úhradě na nezveřejněný účet, tzn., že ručení nastane i v případě, kdy by část úplaty byla hrazena v hotovosti a pouze část bezhotovostně na nezveřejněný účet.

Účinnost této změny v zákoně o DPH je plánována již od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ostatní skutkové podstaty vzniku ručení zůstávají touto změnou nedotčeny.


Další aktuality v oblasti DPH
 

1. Omezení zpětného uplatnění DPH z nedobytných pohledávek
 

Daňová správa rovněž reagovala na nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 Afs 69/2012, v němž soud s ohledem na absenci zvláštního přechodného ustanovení v novele zákona o DPH zavádějící možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44 zákona o DPH) vyloučil možnost provedení opravy v případech, kdy se zdanitelné plnění, k němuž se oprava vztahuje, uskutečnilo před účinností příslušné novely.
 

V informaci ze dne 26. dubna 2013 upravilo svůj názor též Generální finanční ředitelství v Dodatku k původní informaci k aplikaci § 44 zákona o DPH s tím, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku již nelze opravu výše daně provést u pohledávek vztahujících se ke zdanitelným plněním uskutečněným do 31. března 2011.
Plný text Dodatku je k dispozici na následujícím odkazu:


http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Dodatek_1
_Informace_GFR_aplikace_44.pdf

 


2. Změna postupu při vrácení DPH turistům ze třetích zemí
 

S účinností od 1. dubna 2013 došlo ke změně v postupu při vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí, které nakoupí v tuzemsku zboží včetně DPH (§ 84 zákona o DPH). Nově namísto vyplňování předepsaného formuláře vystaví prodávající doklady o prodeji ve dvou vyhotoveních s tím, že na prvním vyhotovení uvede údaj „VAT REFUND“ a na druhém „COPY“. Na dokladu
uvede též jméno, příjmení a místo pobytu kupující fyzické osoby, která zboží vyveze (údaj doporučujeme ověřit dle pasu či jiného dokumentu). Při vývozu by měl kupující zajistit potvrzení příslušného celního úřadu o tom, že nakoupené zboží bylo vyvezeno, a to přímo na prvním vyhotovení dokladu o prodeji. Takto potvrzené první vyhotovení dokladu o prodeji pak
představuje titul jak kupujícího pro vrácení daně u prodávajícího, tak prodávajícího vůči správci daně (pro uplatnění v DPH přiznání na ř. 61). Na základě prohlášení kupujícího může jejím jménem a v její prospěch jednat též jiná pověřená osoba.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení