Zpět

Daňové aktuality

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 3694

14 Prosinec 2017

Růst minimální mzdy


S účinností od 1. srpna 2013 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 8.000,- Kč na 8.500,- Kč. Z pohledu zaměstnavatele se zvýšení minimální mzdy projeví ve zvýšených nákladech za své zaměstnance, kterým je vyplácena minimální mzda a dále zejména ve vztahu k provádění doplatků do minima zaměstnanců, při odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů a při odvodu pojistného za období neomluvené absence.

Pro fyzické osoby, které jsou podle předpisů zdravotního pojištění klasifikovány jako osoby bez zdanitelných příjmů, se zvyšuje měsíční vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění na 8.500,- Kč, čímž se mění měsíční jejich odvod povinné platby na zdravotní pojištění z 1.080,- Kč na 1.148,- Kč, počínaje platbou za měsíc srpen 2013 (se splatností 9. září 2013).


 

Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH


V návaznosti na blížící se konec lhůty pro podání žádostí o vrácení DPH v jiných členských státech EU upozorňujeme, že zájemci o vrácení DPH uhrazené v jiných členských státech EU za období roku 2012 musí podat elektronickou žádost nejpozději do 30. září 2013.
Zároveň upozorňujeme, že se žádost považuje za podanou až poté, co žadatel splní veškeré související požadavky.

Přihlášení