Zpět

ZMĚNY V OBLASTI SPRÁVY DANÍ OD 1. 1. 2013

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 2675

14 Prosinec 2017

ZMĚNY V OBLASTI SPRÁVY DANÍ OD 1. 1. 2013

Novela zákona č. 458/2011 Sb. o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který jako celek nabývá účinnosti až 1. 1. 2015, posunula účinnost vybraných ustanovení týkajících správy daní na 1. 1. 2013.
Registrační povinnost Nejpodstatnější změna se týká registrace, kdy dochází ke zcela nové struktuře úpravy registrační povinnosti.
V daňovém řádu zůstává zachována pouze obecná úprava procesu registrace. V přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní. Údaje povinně vyžadované při registraci tedy již nejsou v daňovém řádu specifikovány, ale vyplývají z obsahu registračního tiskopisu. Nově je možno oznamovací povinnost splnit pouze prostřednictvím oznámení o změně registračních údajů podaném na předepsaném tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Daňový řád dále upravuje postup správce daně a daňového subjektu při odstraňování pochybností v registračních údajích. Úprava podmínek vzniku registrační povinnosti fyzických i právnických osob je přesunuta z daňového řádu do nových
ustanovení zákona o daních z příjmů (§§ 39, 39a, 39b).


Tato jednotlivá ustanovení pak specifikují skutečnosti rozhodné pro vznik registrační povinnosti, a to zvlášť pro poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty ČR a nerezidenty. Zákon o daních z příjmů rovněž upravuje registrační povinnost plátce daně. Podstatnou změnou je, že dochází ke zkrácení lhůty pro podání přihlášky k registraci pro poplatníky daně z příjmů, a to ze
současných 30 na 15 dnů ode dne naplnění rozhodných skutečností specifikovaných zákonem. U plátce daně je tato lhůta rovněž zkrácena, a to ze současných 15 na 8 dnů.


Lhůta pro podání hlášení a vyúčtování


Další změna se týká zkrácení lhůty pro podání hlášení, které se bude nově podávat do 20 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost, která je předmětem hlášení. Lhůta pro podání vyúčtování se rovněž zkracuje, a to ze současných 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku na 3 měsíce. Daňový řád pak nově stanoví, že lhůtu pro podání hlášení nebo vyúčtování nelze prodloužit.


Dodatečné přiznání na nižší daň


Pozitivní změnou je nová formulace podmínek pro podání dodatečných daňových přiznání (vyúčtování) na daň nižší. Pro možnost jeho podání již není vyžadováno, aby vyšly najevo nové skutečnosti nebodůkazy nasvědčující tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Nově je možno toto dodatečné daňové přiznání podat v případě, že daň byla stanovena v
nesprávné výši. Zároveň však nelze v tomto dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném
vyúčtování namítat vady postupu správce daně.
Nemůže tedy sloužit k nápravě procesních pochybení správce daně, k čemuž slouží jiné instituty, a to opravné a dozorčí prostředky.

 

Pokuta za opožděné daňové tvrzení


Pokuta za opožděné podání tvrzení daně se nově nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, pokud dosáhne její vypočtená výše částku menší než 200,-- Kč. Naopak v případě, že daňový subjekt nepodá daňové tvrzení vůbec, a to po dobu, po kterou možnost podat tvrzení trvá, použije se při výpočtu stanovená horní hranice a výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500,-- Kč.

Pokud uplynula lhůta pro podání daňového tvrzení přede dnem nabytí účinnosti novely,
uplatní se pokuta za opožděné tvrzení daně podle dosavadních právních předpisů.


 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení