Zpět

Hlasování o vládním protischodkovém balíčku

Přidáno: 14. 12. 2017 14:41:28 Počet shlédnutí: 1609

14 Prosinec 2017

HLASOVÁNÍ O VLÁDNÍM PROTISCHODKOVÉM BALÍČKU- DOPAD NA DAŇOVOU LEGISLATIVU V PŘÍŠTÍM ROCE

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna nepřehlasovala zamítavé stanovisko Senátu
k vládnímu návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se
snižováním schodků veřejných rozpočtů (tzv. vládní protischodkový balíček), rozhodla se vláda návrh opětovně sněmovně předložit a s jeho schválením spojit hlasování o důvěře. Aktuálně je obtížné předvídat výsledky politických jednání a následného hlasování, nicméně dopředu upozorňujeme na hlavní potenciální dopady v případě neschválení předmětného návrhu.

 

DPH sazby

 


Za předpokladu, že nebudou přijaty následné legislativní změny, tak by od 1. ledna 2013 platila
jednotná sazba DPH ve výši 17,5% (na všechny druhy zboží a služeb), předpokládaná novelou zákona o DPH z r. 2011.


V souladu s přechodnými ustanoveními by se „staré“ sazby uplatnily ještě na platby předem přijaté v r. 2012 a u specifických zdanitelných plnění (dodávky vody,  tepla,elektřiny či telekomunikační služby)uskutečněných v průběhu přelomu roků 2012/2013
by pak plátce rozdělil plnění na část uskutečněnou v r. 2012 a část uskutečněnou v r. 2013 a zdanil je vždy příslušnou sazbou.

 

Další dopady


Neschválení balíčku by znamenalo též nezavedení dalších zamýšlených opatření, jako jsou solidární příspěvek na dani z příjmů, omezení některých daňových paušálů, zvýšení daně z převodu nemovitostí na 4%, zrušení stropu pro odvody zdravotního pojištění či omezení výhody tzv. zelené nafty.
Lze očekávat, že některá ze zamýšlených opatření, respektive ponechání současného stavu (a to
zejména jednotné DPH sazby ve výši 17,5%) nebude přijatelné jak pro stávající vládu, tak i pro
případnou vládu nově vzniklou.

Aktuální vývoj budeme dále monitorovat a o podstatných záležitostech Vás budeme dále informovat.

Přihlášení